เกี่ยวกับเรา
เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโต
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ PMC เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัฒน์และบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า  เรามีจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ  ด้วยการสร้างสรรค์ฉลากสินค้าอัน...
อ่านเพิ่มเติม

จากความปราถนาและความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศ ได้นำพาให้เราก้าวมาถึงทุกวันนี้ และด้วยปณิธานที่แน่วแน่รวมถึงการค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดจะนำพาเราก้าวไปสู่วันข้างหน้า

PMC Team

เป็นหน้าที่ของเราที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะโลกของเรามีแค่เพียงใบเดียว

PMC Team

เราอยากให้คุณมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพราะเราใส่ใจคุณ

PMC Team

นักลงทุนสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม