เกี่ยวกับเรา
เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโต

เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ PMC เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัฒน์และบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า  เรามีจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ  ด้วยการสร้างสรรค์ฉลากสินค้าอันยอดเยี่ยม ที่ผ่านการหลอมรวมทักษะเข้ากับความเชี่ยวชาญที่สั่งสมตลอดมา

 

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเรานั้น ทำให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายไปด้วย ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจยานยนต์ อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและส่วนบุคคล การขนส่ง งานออกแบบเพื่อส่งเสริมการขาย ไปจนถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพันธมิตร และลูกค้าทั่วโลกของเรา ผลลัพธ์จากความสำเร็จที่ผ่านมา ได้จุดประกายและผลักดันให้เราเดินหน้าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และมองหาหนทางในการพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ เราจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยให้ความสำเร็จอยู่ในมือคุณ

วิสัยทัศน์สู่อนาคตสีเขียว
PMC ต้องการสร้างความแตกต่าง และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียน ในด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ฉลากแบบมีกาวในตัว เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต
พันธกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
เติบโต
ขยายการเติบโตอย่างครอบคลุมโดยเน้นภูมิภาคอาเซียน
นวัตกรรม
ประยุกต์และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัย
โอกาส
สร้างสรรค์โอกาสที่มีคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่ยั่งยืนตลอดจนการควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
เชื่อมั่น
ส่งมอบการให้บริการครบวงจรที่ไว้วางใจได้
ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่าง
ทุกวันนี้ ภูมิทัศน์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง เราต้องทำให้มั่นใจว่าทุกการกระทำของเรา สามารถสร้างแรงกระเพื่อมและผลลัพธ์เชิงบวกต่อลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้ทำการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นไป
 
  • มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • จัดหาวัตถุดิบกระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSCTM
  • ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • พัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • เลือกใช้วัสดุทางเลือกทดแทนพลาสติกที่มาจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมี
 
เรายังคงพยายามมุ่งสู่ ความสำเร็จและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
 
 
License Code No. FSC-C162914
ความสำเร็จของคุณ คือ หัวใจของเรา

PMC มีปรัชญาการทำงานอันเรียบง่ายโดยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนระดับการแข่งขันของตลาดที่มีสูงขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ เรายังให้คำมั่นสัญญา นับตั้งแต่วันแรก ทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขีดความสามารถในการให้บริการ เป้าหมายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า หัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา คือ การผลักดันคุณสู่ความสำเร็จ การมีเพื่อนคู่คิดมาร่วมเติมเต็มสามารถสร้างแนวคิดอันยอดเยี่ยม และ เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ พร้อมเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยต่อเติมเส้นทาง ให้การลงทุนของคุณสร้างผลประโยชน์และมูลค่าอย่างสูงสุด