การอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลดการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและหาได้ยากขึ้น จากความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักวิจัยทั่วโลกจึงร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรากำลังพยายามที่จะมีการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลงในผลิตภัณฑ์ของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีทดแทนที่มาจากปิโตรเลียม นับจากนี้ไปเราจะยังคงค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาสู่วิถีชีวิตแห่งความยั่งยืนตลอดไป 

ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้รับมาตรฐาน

FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ เราทราบกันดีว่าแบรนด์จำนวนมากได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก FSC เราจึงเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนนี้ โดยมีการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง FSC ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยให้ครอบคลุมการใช้งานหลักทั้งหมด อีกทั้งเราจะยังมีการขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

License Code No. FSC-C162914

ฉลากแบบลอกออกได้ด้วยน้ำ

นวัตกรรมฉลากแบบลอกออกได้ด้วยน้ำ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยฉลากประเภทนี้จะต้องมีความทนทาน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถลอกออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งคราบกาวไว้บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อบรรจุภัณฑ์นั้นต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลอาจมีความแตกต่างกัน เราจึงพร้อมปรับแต่งและแก้ไขคุณสมบัติของฉลาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ฉลากสินค้ากับทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แม้พลาสติกจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ดี เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลาย  แต่ก็มีข้อเสียสำคัญประการหนึ่ง คือ ความยากลำบากในการคัดแยกและรีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลให้มีขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายจำนวนมหาศาลสะสมอยู่ทั่วโลกในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา 

ปัญหาดังกล่าวผลักดันให้เราเห็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยฉลากสินค้าประเภทฟิล์มที่ผลิตขึ้นจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล และย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ยังคงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานทัดเทียมฉลากพลาสติกทั่วไป แต่มีคุณประโยชน์เพิ่มเติมในการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ