วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการติดฉลากสินค้าได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษ ฉลากสินค้าจึงกลายเป็นเครื่องมือตัวนึง ในการแสดงเอกลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ ให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดฉลากสินค้าจึงยังคงมีการเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบ
การอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน หนึ่งในนั้น คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่านการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สภาวะแวดล้อม  นอกจากนั้นแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนและทำให้ง่ายขึ้นต่อการจัดการของขยะรีไซเคิล  ไม่พียงแค่นี้ ทีมนักวิจัยของเรายังพยายามคิดค้นสูตรการผลิตรวมถึงเฟ้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่จะช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ก็ตาม